X

موتور پرده هوشمند Indoor Curtain Motor

رایگان

نقد و بررسی:

از طریق موتور پرده هوشمند میتواند پرده های موجود در منزل را بصورت اتوماتیک کنترل کرد و یا از طریق نرم افزار موبایل از هر کجا که مورد نیاز باشد فرمان باز و یا بسته شدن پرده ها را به سیستم هوشمند ارسال کرد. از قابلیت های بسیار مهم این موتورها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

مشخص بودن وضعیت پرده

قابلیت کنترل دستی درصورت قطع برق

فرمان گیری موتور از طریق نرم افزار، ریموت کنترل و یا حرکت پرده با دست

امکان مشخص کردن مقدار درصد باز شدن پرده از روی نرم افزار

تنها اعضای سایت قادر به افزودن نظر می باشند. لطفا وارد سایت شوید
تنها اعضای سایت قادر به افزودن سوال می باشند. لطفا وارد سایت شوید